Sukseset e nxënësve në Olimpiada  OLIMPIADAT SI TREGUES I SUKSESEVE INDIVIDUALE

Olimpiada u krijon kushte nxënësve me kapacitet të përfaqësojnë shkollat tona në platformat kombëtare dhe Shqipërinë në platformat ndërkombëtare.

 Në sajë të këtyre olimpiadave, emri i shkollës sonë përmendet ndërmjet shkollave më të suksesshme përgjatë viteve.

 

ARRITJET NË OLIMPIADA NDËRKOMBËTARE

(Matematike, Fizike, Kimi, Biologi, Informatike, Shkence, Turqishte, Inepo, Ebiko, Emepya, Informatrix, Sobiad, Yunepo, Kazakistan Mat, Turkmenistan Icpo etj.)

Medalje Ari                                    : 10

Medalje Argjendi                         : 9

Medalje Bronzi                             : 15

Çmim inkurajues                         : 5

 

ARRITJET NË OLIMPIADA KOMBËTARE

(Konkurse Shkencore, Matematike, Fizike, Kimi, Biologi, Informatike, Shkence, etj.)

 

Medalje Ari                                    : 30

Medalje Argjendi                         : 16

Medalje Bronzi                             : 15

Çmim inkurajues                         : 3

Lista e meposhtme tregon disa suksese te nxenesve tone ne qytete te ndryshme te shqiperise.

Rezultate Matematika Faza III, klasa IX

Nr.

Emri

Mbiemri

Rrethi

Shkolla

Pike

2

Enes

Kristo

Tiranë

Turgut Ozal

49

4

Naisila       

Puka

Shkodër

Kolegji turk”H.R.Pasha

48

5

Elmjedina 

Halilaj

Shkodër

Kolegji turk”H.R.Pasha

48

6

Aleksandër

Ruci

Durrës

TURGUT OZAL

47

7

Endi

Reka

Durrës

TURGUT OZAL

44

8

Ana

Pecini

Durrës

TURGUT OZAL

41

           
           
           

Rezultate Matematikë Faza III klasa XI

Nr.

Emri

Mbiemri

Rrethi

Shkolla

Pike

1

Boriana

Gjura

Durrës

TURGUT OZAL

34

2

Arsid

Çerma

Tiranë

Mehmet Akif djem

31

 

Nxenesja jone Erjona Topalli ka marr pjese ne Olimpiaden e matematikes ne Ballkan

Ne Turqi dhe ka fitu nje bronz medali ne maj 2012. Gjithashtu nxenesit tane kane marr pjese ne olimpiaden kombetare e kompjuterit dhe me sukses prezantuan shqiperine